rudziutki portal

Temat:
A wogóle istnieje taka reakcja otrzymywania soli ?? Należy zaznaczyć w tym temacie, że jak najbardziej, a przykładem może być tutaj reakcja (ogrzewanie), notabene stosowana(e) kiedyś na skalę techniczną, tlenku wapnia z siarką elementarną: 2CaO + 3S ------> 2CaS + SO2; Jest to mało wygodna metoda (należy stosować duży nadmiar S), ale działa - sam kiedyś to robiłem
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,816.htmlTemat: Zaliczenie u mgr Mordak
...- ciasto wapienne - wapna pokarbidowe - spoiwa gipsowe - szkło wodne jako spoiwo krzemianowe A: Spoiwa krzemianowe Do przygotowania spoiwa krzemianowego stosuje się szkło wodne sodowe Spoiwa te uzyskane są w z wymieszenia szkła wodnego i wypełniacza kwarcowego Spoiwa te stosuje się w miejscach narażonych na agresję kwaśną B: Spoiwa wapienne Dzieli się na: - Wodorotlenek wapnia – Ca(OH)2 - tlenek wapnia – CaO (wapno palone) Wodorotlenek Wapnia - słabo rozpuszczalny w wodzie - Mocna zasada o silnym działaniu żrącym
Źródło: pyg.fora.pl/a/a,254.html


Temat: Czy ktoś pomoże rozwiązać ?
...cm^3 absolutnego etanolu dodano 2.066 g chlorku tetraetyloamoniowego [(C2H5)4 N]Cl (M=165.45 g/mol) i wkroplono 2.6 g chlorku tionylu (SOCl2). Mieszaninę ogrzewano przez 10 min chroniac ją przed wilgocia atmosferyczna po czym ochlodzono i pozostawiono do wytracenia tetrachloroglinianu tetraetyloamoniowego [(C2H5)4 N] [AlCl4]. otrzymano 2.88 g produktu. Jaka byla wydajnosc tej syntezy ? 9. Probke skały wapiennej o masie 6.42 zaiwerajacej weglan wapnia, tlenek wapnia i krzemionkę poddano dzialaniu kwasu solnego . Stala probka ulegla czesciowemu rozpuszczeniu. Oddzielono stałą pozostałosc (SiO2) a wydzielony gaz(CO2 z rozkladu węglanu wapnia) zebrano i zmierzono jego objętość która wynosila 570cm^3. do roztworu zawierajacego wapn ( w postaci chlorku wapnia) dodano nadmiar kwasu siarkowego. Powstal nierozpuszczalny siarczan wapnia (CaSO4) który wysuszono i zważono. Masa siarczanu wapnia...
Źródło: chemikalia.yoyo.pl/forum/viewtopic.php?t=67


Temat: Chemia PL
...hydrosole, reakcje, prawo zachowania masy. ->obliczenia Czyli ma^3y kalkulator. --> jaka masa atomów --> ile moli atomu --> jak masa cz. 1-skl. --> ile moli cz 1-skl. --> jaka masa cz. 2-skl. --> ile moli cz. 2-skl. --> jaka masa cz. 3-skl. --> ile moli cz. 3-skl. --> jakie ste?% --> jaka masa-ste?%. >wzory zwi+/-zków -->tlenki Tlenek wegla, Dwutlenek Wegla, Tlenek Magnezu, Tlenek Wapnia, Tlenek Potasu, Tlenek Miedzi, Tlenek Azotu -->wodorki Wodorek litu, Wodorek sodu, Chlorowodór, Siarkowodór -->wodorotlenki Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek wapnia, Wodorotlenek magnezu, Wodorotlenek ?elaza -->kwasy Kwas siarkowy, Kwas siarkawy, Kwas azotowy, Kwas azotawy, Kwas fosforowy, Kwas fosforawy, Kwas weglowy...
Źródło: forum-sonyericsson.eu/viewtopic.php?t=3522


Temat: :!: Grzyb - okna i rogi pomieszczenia - zdjęcia
...ocieplić... Koszt, kłopot, robota... Ale warto! Wszelkie chlorowe środki są skuteczne, nawet bardzo, ale TU I TERAZ!!! Są tak wściekle reaktywne, że szybko sobie poreagują z czym mogą (od grzybka zaczynając) że wkrótce i śladu po nich nie ma... To też dobre... Ale... Domy budowano od tak dawna, że z tym problemem już od stuleci świetnie sobie radzono!!! WAPNEM! Generalnie - zasadą wapienną. Wapno palone to CaO - tlenek wapnia. Ślad wody prowadzi do CaOH - wodorotlenku wapnia, który jest silną zasadą. A tego grzybki bardzo nie lubią. Wszelkie mikre organizmy tego nie lubią. Więc? Duluksy, śnieżki i podobne - WON! A na starcie... Remont! Ocieplić z zewnątrz na ile się da. Skuć tynk. Ugotować drania! (wypłomieniować ostro ścianę palnikiem do papy pilnując, żeby się chałupa nie sfajczyła i jakie kable czy rury w ścianie nie...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11424


Temat: [wiedza] zadania z chemii
Witam. Mam znowu do rozwiazania pare zadan z chemi probowałem je rozwiazac, ale prosilbym o weryfikacje tego i ewentualne napisanie poprawnego rozwiazania Tresci zadań: 1.Oblicz ile procent zanieczyszczeń zawieral kamien wapienny, skoro podczas prazenia 100t tego kamienia w wapienniku uzyskano 50t tlenku wapnia. Ja do tego podszedłem tak: Kod
Źródło: forum.pcmaniak.pl/index.php?showtopic=25554


Temat: Ochrona atmosfery
...lotnych wymaga stosowania specjalnych procesów oczyszczających. Odsiarczanie spalin i gazów odlotowych ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery tlenków siarki (zwł. dwutlenku siarki) powstających w procesach energ. spalania paliw i procesach technologicznych. Metody odsiarczania wykorzystują procesy absorpcji w roztworach (tzw. odsiarczanie mokre) i adsorpcji (tzw. odsiarczanie suche); jako adsorbenty mogą być stosowane m.in. tlenki wapnia i magnezu, węglany, węgiel aktywowany; jako absorbenty wykorzystuje się zwykle roztwory zasadowe (np. wodorotlenek wapnia, sodu). W celu utlenienia związków siarki stosuje się także metody katalityczne. Aby usunąć z gazów odlotowych związki org., stosuje się następujące metody: adsorpcję, np. na węglu aktywowanym, dopalanie termiczne lub katalityczne, absorpcję w roztworach lub biofiltrację. Wszystkie te metody,...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=460


Temat: Odczynniki szkło sprzęt
...Bromotymolowy 20g cz.d.a.-92zł -PAN 3g cz. 50zł -Brom 250ml cz. 48zł -Potas 36g cz.-16zł -Węglan manganu (II) 34g cz.-1zł -Tlenek Chromu (IV) 30g cz.-4zł -Siarczan Magnezu (II) 90g cz.d.a. -6zł -Siarczan Manganu (II) 150g cz. 16zł -Hydroksyloaminy chlorowodorek 100g cz.d.a.-57zł -Ołowiu(II) Azotan 50g cz. 3zł -Fe(COO) 2 27g cz. 4zł - fenoloftaleina 80g cz.d.a.-20zł -Nitrofenol 25g. cz.d.a. - 12zł - Wapnia Tlenek 100g cz.4zł -Sodu siarczyn cz.d.a. 200g- 7zł -Azotan wapnia 100g cz.-4zł -Węglan Sodu cz. 50g(bez wodny)-2zł -Chlorek Kobaltu 90g cz.-10zł -Wodorofosforan Amonu 1kg cz. 72zł -Sodu Azotyn 200g cz. -8zł -Azotan sodu 150g cz.d.a-8zł - oranż ksylenolowy 25g cz.d.a. 155zł -Czteroboran sodowy 2kg cz.d.a.-20zł -oranż metylowy 100g cz.d.a-24zł
Źródło: pirochlopaki.fora.pl/a/a,55.html


Temat:
...cząsteczki bromu, czyli 2 mole atomów bromu. Masa molowa bromu = 80g/mol (atomowego) ilość reagującego bromu = 8g * 0,03 = 0,24g to skoro 42 g propenu reagują z 160 gramami bromu to x propenu będzie reagować z 0,24 gramami bromu. x= 0,063 grama. g - gęstość V - objętość m - masa g = m/V V = m/g V = 0,063 : 1,71 V = 0,368421 dm^3 = 368,421 cm^3 DRUGIE: CaO + H2O --> Ca(OH)2 czyli z jednego mola tlenku wapnia powstanie jeden mol wodorotlenku wapnia. masy molowe: CaO = 56g/mol Ca(OH)2 = 74g/mol z 56 g CaO powstanie 74 g Ca(OH)2 dlatego z 11,2 g CaO powstanie x x= 14,8 gramów Ca(OH)2 2 HNO3 + Ca(OH)2 --> Ca(NO3)2 + 2 H2O tak więc na dwa mole kwasu potrzebujemy jeden mol wodorotlenku. na 2 mole HNO3 potrzeba 74 g Ca(OH)2 to na y moli potrzeba 14,8 g Ca(OH)2 y= 0,4 mola HNO3 2 molowy kwas,...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,156.html


Temat: Zadania Domowe :)
*TLENKI* Zad 1 Napisz równania 2 różnych reakcji otrzymywania tlenku siarki IV Zad 2 Napisz równiania 4 różnych reakcji otrzymywania tlenku węgla IV Zad 3 Napisz równania 4 różnych reakcji jakim ulega tlenek wapnia Zad 4 W jaki sposób w domu można otrzymać CO2. Zaproponuj 2 różne metody Zad 5 Wymień 5 tlenków spotykanych na co dzień w gospodarstwie domowym lub w najbliższym otoczeniu RATUJCIE!!! Z góry THX
Źródło: issonline.pl/board/index.php?showtopic=4205


Temat:
Mam jeszcze dwa zadania rachunkowe w ktorych prosze o pomoc. 1. Podczas przepuszczania propenu uległo odbarwieniu 8g 3 procentowej wody bromowej. Oblicz masę oraz objętość propenu, który wziął udział w reakcji z bromem. Gęstość propenu w warunkach pomiaru wynosi 1,71 g/dm^3. 2. Oblicz ile cm^3 2molowego roztworu kwasu azotowego (V) należy użyć, aby zobojętnić wodorotlenek wapnia, który powstał w reakcji 11,2g tlenku wapnia z wodą.
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,156.html


Temat: Pogaduchy ciąg dalszy (8)
...a. rozcienczyc kwas duza iloscia wody b. zobojetnic kwas zwiazkiem o wlasciwosciach zasadowych c. wpompowac rozlany kwas do szczelnego pojemnika d. pozwolic by kwas wsiąknął w ziemie 7. czemu bazylika św Piotra w Rzymie z węglanu wapnia ulega powolnemu niszczeniu na skutek dzialania kwasnych deszczow? na czym polega ten proces? a. weglan wapnia rozpuszcza sie w wodzie i ulega wymywaniu b. węglan wapnia reaguje z wodą, tworzac tlenki wapnia i wegla c. weglan wapnia reaguje z kwasem zawartym w deszczu, tworzac rozpuszczalne w wodzie sole wapnia, dwutlenek wegla i wode d. reaguje z kwasem zawartym w deszczu, tworzac wodorotlenek wapnia i dwutlenek wegla 8. wybierz wlasciwosc fizyczna, ktora jednoznacznie pozwala na odroznienie metanolu z alkoholem etylowym a. barwa b. zapach c. smak d. temp. wrzenia 9. dlaczego miejsca oparzonego wapnem palonym...
Źródło: patd.fora.pl/a/a,510.html