rudziutki portal

Temat: analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
Mamy dany bilans zysków i strat wariant porównawczy, wszystkie wartości podane. Na tej podstawie mamy ukazać strukturę poszczególnych elementów. Przychody razem =100% koszty razem= 100% to jest dane. I trzeba obliczyć strukturę przychodów netto, kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów i przychodów. Tu mam więc poszczególne wartości porównać do przychodów i kosztów razem, no nie? To jeszcze rozumiem. Ale w tym zestawieniu są jeszcze takie...
Źródło: forum.abc-ekonomii.net.pl/viewtopic.php?t=986Temat: jakie ściany?
Nie robilem wariantu porownawczego dla mojego domu. Moge tylko porownac koszt budowy tego samego etapu z domem sąsiadow - oni BK lub BK plus styropian. Wychodzi podobnie. Tylko ze ja mam sciane 3 warstwową o wadach i zaletach opisywanych na wątkach, a oni 1 lub 2 warstw BK. Sądze, że moja bedzie trwalsza, a na pewno cieplejsza, K powyzej 6.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=10751


Temat: Rachunek zysków i strat wariant porównawczy
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy   Gdzie w RZIS rozpisać ponizsze pozycje: -naliczone przez odbiorców kary za nieterminową realizację dostaw -należności odpisane jako nieściągalne -otrzymane darowizny w postaci materiałów -otrzymane odszkodowanie za straty losowe -podróże służbowe -świadczenia na rzecz pracowników -naliczone przez dostawców odsetki karne od zobowiązań -odsetki od kredytu za okres...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=7251


Temat: przydała by sie pomoc z rachunkowosci :( bilans
...100zł 6 sprzedano wyroby gotowe a wystawiono dla odbiorcy faktóre płatna przelewem 1 500zł b wydano wyroby z magazynu po koszcie ich wytworzenia 600zł 7 w wyniku analizy kont rozrachunków z odbiorcami i dostawcami stwerdzono izaksięgowano przedawnione zobąwiązania 200zł 8 skradziono materiały 100zł 9bank dopisał odsetki do wkładów 200zł 10 dokonano niezbednych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego ( wariant porównawczy) pomocy prosze :(
Źródło: 206club.net/showthread.php?t=44709


Temat: Analiza finansowa w excelu
Wersja Professional: Możliwości naszej aplikacji do tworzenia analizy finansowej (w wersji Professional): - analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość i sporządzającego szczegółowe sprawozdania finansowe - zarówno wariant porównawczy jak i kalkulacyjny rachunku zysków i strat (do swobodnego wyboru użytkownika) - 24 okresy badawcze (dowolne miesiące, kwartały, lata, w dowolnych konfiguracjach - do swobodnego wyboru przez użytkownika) - ponad 100 wskaźników, wiele nowych we wszystkich grupach mierników (np. rentowność EBITDA, jakość nadwyżki finansowej, rentowność "kasowa", dźwignia finansowa, wskaźniki dotyczące...
Źródło: forum.abc-ekonomii.net.pl/viewtopic.php?t=916


Temat: Finanse stadher - ustny tuż tuż
...U nas podatki traktowane są jako element programów partyjnych, walki, ukazywania się społeczeństwu jako ci „dobrzy”. W rezultacie podstawowe ustawy powinny być napisane raz jeszcze, bo na skutek zmian powstał bałagan, duży zakres dowolności interpretacyjnej, niezrozumiały dla zwykłego podatnika. 5 Rachunek wyników (zysków i strat) składa się on z poszczególnych ustępów, w których występuje klasyfikacja na wariant porównawczy i kalkulacyjny. I
Źródło: ioz.pwr.wroc.pl/stdforum/viewtopic.php?t=746


Temat: Zmiana RZiS w trakcie roku
Witam. Czy jest możliwa zmiana rachunku zysków i strat w ciągu roku? ( przy zakładaniu firmy wybrano wariant porównawczy zamiast kalkulacyjny)
Źródło: forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=1761


Temat: Lefthand
...kasowego moduł druków przelewu dla kontrahentów, ZUS i US centralne tabele kursowe walut kompleksowy zestaw raportów księgowych raport analizy zobowiązań i należności generowanie bilansu otwarcia roku księgowego generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe) definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat ( wariant porównawczy i kalkulacyjny) generowanie potwierdzeń sald rozliczeń* generowanie wezwań do zapłaty generowanie not odsetkowych Polecam ułatwia pracę.
Źródło: ifd.pl/showthread.php?t=29674